RE•NEW™ – mer än bara omslipning

Vi kallar vår verktygsservice RE•NEW™ eftersom vi gör så mycket mer än bara en ren omslipning. Utöver att vara en kvalitetsmärkning är RE•NEW™ ett koncept som säkrar dig bästa möjliga verktygssituation. Ett RE•NEW™-behandlat verktyg ska, så långt det är tekniskt möjligt, fungera lika bra, eller bättre, än ett nytt verktyg.

 

 

Det är enkelt

Du behöver endast samla ihop dina använda verktyg och beställa hämtning. Vi ansvarar för avhämtning och säker transport via vår UNI•SERVICE™-funktion. Du kan naturligtvis även sända verktygen till oss.

 

Det är individuellt

Verktygen får som utgångspunkt en standardslipning och en eventuell ombeläggning. Speciella krav på geometrier till engångsuppgifter, eller löpande önskemål genom fasta specialavtal, styrs i vårt ADB-system. Det säkrar att verktygen hanteras korrekt varje gång.

 

Det är snabbt

Beroende på verktygstyp och din geografiska placering har du tillbaka verktygen inom en till två veckor – alltid med en konstant hög leveransprecision.

 

Det är kvalitetssäkrat

Vi har satt processen RE•NEW™ och ombeläggning i system. Avancerade CNC-styrda maskiner, normstyrning, databaser och väl inarbetade rutiner säkrar att verktygen hanteras optimalt varje gång.

 

Det är ekonomiskt

När du får verktyget i retur har det samma höga kvalitet och prestanda. Det betyder att du kan köra vidare med samma höga skärdata oavsett om du använder ett omslipat eller nytt verktyg så länge det är tekniskt möjligt.

 

Det kompletteras med god rådgivning

Om ni har frågor om slipning eller beläggning är ni mycket välkommen att kontakta oss så kan vi tillsammans finna den optimala lösningen för dina verktyg.

 

Läs broschyren om RE•NEW™