Klingor

Val av skärdata - HM-klingor

Rekommenderad skärdata Skärhastighet 
- V - m/sek.
Matning/skär
- Sz mm
Tandform
Mjukt trä, lamellsågning 60 - 90 0,25 - 0,40 Flattand
Mjukt trä, klyvning 60 - 90 0,20 - 0,30 Flattand
Mjukt trä, kapning 70 - 100 0,10 - 0,20 Växelvistand
Hårt trä, klyvning 60 - 90  0,15 - 0,25 Flattand
Hårt trä, kapning 70 - 100 0,05 - 0,15 Växelvistand 
Spånskiva, MDF; uppdelning 60 - 80 0,20 - 0,40 Växelvistand 
Belagda skiva; formatering 70 - 100  0,10 - 0,20 Flattand/Trapets

 

Läs också diagramet för skärhastigheter i m/sek och beräkningar av skärdata

Med korrekta skärdata och optimalt verktygsval uppnår du:

• Högre produktivitet
• Reducerat pris per producerad enhet
• Färre kassationer
• Mindre tid till efterbearbetning
• Ökad lönsamhet

 

Kontakta oss på sewood@kyocera-unimerco.com eller 
036-34 46 00.

 

Vi hjälper dig till rätt verktygsval, optimerar din produktion och minimerar dina produktionskostnader.