Borr

Borr körs vanligtvis på mellan 3.000 och 5.000 v/min.

Borr "skrapar bort materialet" och det ställer stora krav på skärpa och geometrier, det bearbetade materialets understöd och matningen.

 

Spiralens stigning har betydelse för borrets förmåga att tömma spån ur hålet och för spåntryckets riktning vid ingången i och utgången ur materialet.

 

Vid för stor matning i förhållande till varvtal, spiral och spånrum uppstår ett mycket stort spåntryck, varigenom baksidan trycks ut istället för att det borras bort. Mothåll vid genomgång kan vara nödvändigt.

 

Vid borrning med borr i CNC-spindel är det lämpligt att tömma spiralen före genomgången, så att spåntrycket lättas. Därefter kör du igenom med låg matning.

 

Borrens prestanda och hålens toleranser är i hög grad avhängigt av borrets geometri och valda skärdata.

 

Andra mycket väsentliga faktorer är stabilitet och precision på skaft och borrhållare samt att tryckluftscylindern bakom borrspindeln är stabil och tillräckligt stark.

 

Med korrekta skärdata och optimalt verktygsval uppnår du:

• Högre produktivitet
• Reducerad kostnad per borrat hål
• Färre kassationer
• Högre produktkvalitet
• Ökad lönsamhet

 

Kontakta oss på sewood@kyocera-unimerco.com eller 
036-34 46 00.

 

Vi hjälper dig till rätt verktygsval, optimerar din produktion och minimerar dina produktionskostnader.