Optimera formateringsprocessen

2016-08-19
Ny formateringsteknologi med BK DP-fogfräsar

Försäljningschef Håkan Wiberg från Kyocera Unimerco berättar att BK format- och fogfräsar har en specialutvecklad geometri som ger färre kassationer.


- BK-verktygets helt speciella geometrier ändrar vårt sätt att se på verktyg. De speciella geometrierna i kombination med diamantkvaliteten ger en utmärkt ämneskvalitet med urslagsfria kanter som inte har kunnat uppnås tidigare med liknande verktyg, även vid fräsning vinkelrätt mot ådringen, säger Håkan Wiberg.


BK används för fogning, falsning, profilfräsning och formatering på både stationära maskiner och genomloppsmaskiner.


Särskilt den svenska möbelindustrin med inriktning på planmöbler, men även tillverkare av möbler i massivträ och av snickerier, har stor glädje av BK. Kyocera Unimerco upplever att verktyget används av alla typer av tillverkare av planmöbler och komponenter av massivträ som har höga krav på kvaliteten men även är kostnadsmedvetna.

 

Ny formateringsteknologi med Kyocera Unimercos BK DP-fogfräsar som reducerar produktionskostnaderna.

 

Även med massivträ upplever man stora förbättringar av både snittkvalitet och verktygshållbarhet jämfört med andra fräsmetoder. Kyocera Unimerco upplever att kunder som tidigare har efterbehandlat färdiga snitt nu kan eliminera den processen.


- I samband med hantering av massivträ, där man tidigare har använt mycket tid på att byta hårdmetallverktyg, upplever våra kunder en påtaglig förbättring av verktygshållbarheten och en jämn och hög snittkvalitet. Därmed blir enhetskostnaderna så låga som möjligt, säger Håkan Wiberg.

 

Dessutom blir kassationerna färre för Kyocera Unimercos kunder när BK kombineras med de traditionella spåntuggar som används vid tillverkning av planmöbler. Särskilt för ämnen med mycket olika ytskikt eller svårbearbetade ytor ger slutfräsning med BK mycket stora besparingar.

 

BK-fräsen finns i ett brett standardprogram som täcker standardmaskinerna inom träindustrin, och fräsarna levereras med exakt det antal tänder som passar för maskinens matningshastighet.

 

Kontakta oss på 036-344600 eller semetal@kyocera-unimerco.com. Vi hjälper dig med att finna de riktiga verktygen, optimera din produktion och minimera enhetskostnader.