Verktygsstyrning

Ett effektivt system av verktygsstyrning (eller verktygshantering) ger dig total kontroll över verktygsförbrukningen och eliminerar eller reducerar både direkta och indirekta omkostnader förbundna med inköp och hantering, då många av processerna kan ske automatiskt.

I strävan efter att reducera omkostnaderna i produktionen blir det ofta fokus på inköpspriserna på verktygen, och att själva verktygsstyrningen/verktygshanteringen glöms bort. Det är därför förnuftigt att se lite bredare på verksamhetens inköp och hantering.

 

Effektiv verktygsstyrning ger en lång rad besparingar:

  • Frigjord kapacitet
  • Ingen produktionsomställning eller stopp på grund av verktygsbrist
  • Reducerad verktygsförbrukning
  • Reducerat verktygslager
  • Minimalt svinn
  • Minimal inkurans
  • Ingen verktygshantering
  • Inga inköp

 

Med verktygsstyrning uppstår det aldrig bristsituationer. Verktygslagret är optimerat och håller sig ajour dygnet runt, året om kunden väljer ett automatiserat system. Effektiv verktygsstyrning är inte bara sunt förnuft och en bra affär, de reducerade omkostnaderna och den ökande produktiviteten frigör resurser som kan användas i andra områden och därmed ge effekt på resultatet.

 

Med flera olika verktygssystem har vi lösningar till företag av olika storlekar. Lösningarna kan kombineras på flera olika sätt och kan användas överallt i produktionsområdet, så att verktygen alltid är centralt placerade. De olika lösningarna kan hyras eller köpas och kunden väljer vem som ska administrera systemet, kunden eller Kyocera Unimerco.

 

Våra lösningar

Kyocera Unimerco erbjuder olika lösningar för verktygsstyrning, från Mini Tool Manager med supplering via Uniservice, till helt automatiserade lösningar som RoboCrib. Du kan avtala att vår UNI•SERVICE™ styr och supplerar dina verktyg som du löpande använder. Avtalen kallas suppleringsavtal.

 

Kostnaderna för ett verktygsstyrningssytem är mindre än de samlade resurser/kostnader som normalt används till verktygsstyrning.

 

 

 

 

AutoCrib

Det amerikanske företaget AutoCrib startade tillverkning av verktygsstyrningssystem 1994. 25 år senare är AutoCrib ett innovativt företag som erbjuder de mest robusta och pålitliga maskinerna på marknaden. Idag finns systemen hos över 20 000 företag över hela världen, bland annat hos några av de största namnen på Fortune 500.

 

RoboCrib

AutoCrib erbjuder olika lösningar, bland annat RoboCrib. RoboCrib finns i ett flertal olika storlekar och konfigurationer, för att klara de behov som finns.

 

 

 

VX500 TX750

 

 

VX1000 LX2000

 

Skåpen kan kombineras med exempelvis Autolocker för ytterligare flexibilitet. 

 

 

Se hur RoboCrib fungerar i filmen nedan!

 

 

 

Flera system, som täcker varje behov:

 

  • AutoCrib - få varunummer, stor förbrukning

 

 

  • RoboCrib - många varunummer, varierad förbrukning

 

 

Software:

 

Mini Tool Manager

Mini Tool Manager består av ett Kyocera väggskåp med 4 hyllor och ett antal plastlådor. Mini Tool Manager är ett manuellt system som installeras lokalt där verktygen används. Verktygsnivån kontrolleras regelbundet av vår UNI•SERVICE™ personal så avtalad nivå alltid finns tillgänglig på er arbetsplats.

 

 

Kontakta oss på 036-344600 eller semetal@kyocera-unimerco.com. Vi hjälper dig med att finna de riktiga verktygen, optimera din produktion och minimera enhetskostnader.

 

Verktygsstyrning

Verktygsstyrning - AutoCrib

Verktygsstyrning - Mini Tool Manager

Verktygsstyrning
- Mini Tool Manager