RE•NEW™ – mer än bara omslipning

Vi kallar vår verktygsservice RE•NEW™ eftersom vi gör så mycket mer än bara en ren omslipning. Utöver att vara en kvalitetsmärkning är RE•NEW™ ett koncept som säkrar dig bästa möjliga verktygssituation. Ett RE•NEW™-behandlat verktyg ska, så långt det är tekniskt möjligt, fungera lika bra, eller bättre, än ett nytt verktyg.

 

 

Det är enkelt

Du behöver endast samla ihop dina slitna verktyg och beställa hämtning. Vi ansvarar för avhämtning och säker transport via vår UNI•SERVICE™-funktion. Du kan naturligtvis även sända verktygen till oss med post eller annat fraktbolag.

 

Det är individuellt

Verktygen får som utgångspunkt en standardslipning och en eventuell ombeläggning. Speciella krav på geometrier till engångsuppgifter, eller löpande önskemål genom fasta specialavtal, styrs i vårt ADB-system. Det säkrar att verktygen hanteras korrekt varje gång.

 

Det är snabbt

Beroende på verktygstyp och din geografiska placering har du tillbaka verktygen inom en till två veckor – alltid med en konstant hög leveransprecision.

 

Det är kvalitetssäkrat

Vi har satt processen RE•NEW™ och ombeläggning i system. Avancerade CNC-styrda maskiner, normstyrning, databaser och väl inarbetade rutiner säkrar att verktygen hanteras optimalt varje gång.

 

Det är ekonomiskt

När du får verktyget i retur har det samma höga kvalitet och prestanda. Det betyder att du kan köra vidare med samma höga skärdata oavsett om du använder ett omslipat eller nytt verktyg – varje gång.

 

Det kompletteras med god rådgivning

Vi är alltid beredda att hjälpa dig för optimalt underhåll och service av dina verktyg.

  

Läs broschyren om RE•NEW™

Kontakta oss på 036-34 46 00 eller semetal@kyocera-unimerco.com. Vi hjälper dig med att finna rätt verktyg, optimera din produktion och minimera enhetskostnader.