Keramiska skär

Keramik för höga skärhastigheter

Kyoceras keramiska skär kan användas i höga skärhastigheter för att reducera bearbetningstiderna. Hårdsvarvning av stål 38-64 HRC eller svarvning av gjutjärn är rekommenderade tillämpningar för keramiska skär.


Kyoceras keramiska skär är konstruerade för att motstå oxidering och behålla hårdheten även vid höga temperaturer.

 

Egenskaper för keramiska skär

Överlägsen hårdhet och oxideringsmotstånd vid höga temperaturer gör det möjligt att bearbeta i höga hastigheter (aluminiumoxidkeramik). Kiselnitridkeramik (KS6000) har förbättrade termiska egenskaper vilket gör det perfekt för bearbetning av gjutjärn med kylning.

 

 Bearbetning av hårda material

Bearbetning av hårda material 

 

Bearbetning av gjutjärn

Bearbetning av gjutjärn

 

Kontakta oss på 036-344600 eller semetal@kyocera-unimerco.com. Vi hjälper dig med att finna de riktiga verktygen, optimera din produktion och minimera enhetskostnader.

CS7050
Efficient and reliable cast iron machining. Prevents chipping during scale removal and interrupted cuts. Excellent wear resistance with reduced grain boundary phase.
Kyocera KS6015
Effektiv och pålitlig gjutjärnsbearbetning. Motverkar urflisning vid svarvning av hårda ytor och vid intermittent bearbetning.