Standard eller special - utifrån dina behov

Som tillverkande företag är utmaningarna många. Det kan vara svåra material, fina ytkrav och komplexa bearbetningar. Oavsett utmaning är processäkerhet en mycket viktig parameter för en hög utnyttjandegrad i maskinerna.

 

Kyoceras produktprogram delar denna utmaning med utveckling av verktyg med fokus på spånkontroll och lättskärande geometrier för en processäker bearbetning.

 

När ett standardverktyg inte är tillräckligt erbjuder vi en kundanpassad lösning med egenproducerade specialverktyg för att t ex. öka produktiviteten, lösa komplexa bearbetningar, förbättra kvaliteten och lönsamheten.

 

Kombinationen av standard- och specialverktyg och mångårig erfarenhet är vår styrka och garanterar dig den optimala verktygslösningen med korta leveranstider utan mellanhänder.

 

Diskutera dina utmaningar med oss så presenterar vi den optimala verktygslösningen utifrån dina behov.

 

Eftermarknad - RE•NEW™

Som helhetsleverantör erbjuder vi naturligtvis också omslipning och beläggning av era verktyg oavsett fabrikat - standard och special. När du får verktyget i retur har det samma höga kvalitet och prestanda som nytt när det är tekniskt möjligt. Det betyder att du kan köra vidare med samma höga skärdata oavsett om du använder ett omslipat eller nytt verktyg – för bästa verktygsutnyttjande och ekonomi.

 

Avhämtning - UNI•SERVICE™

Våra egna turbilar avhämtar kontinuerligt slipning i stora delar av landet. De proffsiga assistenterna kan också ge råd om RE•NEW™ . Boka en avhämtning av dina verktyg på 036-344600.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss på 036-344600 eller semetal@kyocera-unimerco.com. Vi hjälper dig med att finna de riktiga verktygen, optimera din produktion och minimera enhetskostnader.

 

Specialverktyg

Specialverktyg anpassat till din specifika produktionssituation