Tävlingsvillkor för sociala medier och webbsidor

2021-11-08
Nedan villkor gäller för tävlingar och utlottningar arrangerade av Kyocera Unimerco Tooling AB.

Ibland arrangerar vi tävlingar i våra sociala mediekanaler och på våra webbsidor. Om inget annat anges i samband med tävlingen gäller följande villkor:

De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kan personuppgifter som namn, efternamn, ort, företag mm att publiceras på internet. Du godkänner också att du inom sex (6) månader fr o m publicering av vinnare kan komma att kontaktas av Kyocera Unimerco Tooling AB i andra, affärsmässiga, syften.

All data som samlas in i samband med tävlingen raderas senast sex (6) månader efter att vinnarna har utsetts.
Om dina personuppgifter är felaktiga och du vill begära rättelse eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss
på: Kyocera Unimerco Tooling AB, umse@kyocera-unimerco.com.
Åldersgräns för våra tävlingar är 18 år. Deltagare under 18 år ska ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen och ta emot pris.
Vinnarna utses, om inte annat anges, av en oberoende jury från Kyocera Unimercos marknadsavdelning. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
Anställda på Kyocera Unimerco Tooling AB samt deras anhöriga får inte delta i tävlingarna.
Vinnaren kommer att bli kontaktad via e-post eller telefon så snart som möjligt efter det att tävlingen avgjorts.
Priser som Kyocera Unimerco delar ut är personliga och det är inte möjligt att byta ut vinsterna mot kontanter eller annan egendom. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.
Vid frågor, vänligen kontakta umse@kyocera-unimerco.com.