Snabb leverans av kundanpassade Kyocera verktyg

2016-03-03
Nu levererar Kyocera Unimerco kundanpassade verktyg med kortare leveranstid. Detta beror dels på att verktygen tillverkas nära slutkunden men även att man har optimerat alla steg från design till färdigt verktyg.

Det är nu möjligt att få specialslipade profil vändskär, korthålsborr och solida hårdmetall verktyg med kortare leveranstid. 

 

Anledningen till det är Kyoceras avancerade programvara ”Tool Decider” som konstruerar verktyget utifrån kundens behov. 

 

"Tool Decider sparar kunden tid och kostnader jämfört med andra mer manuella metoder", säger försäljningschef Jan Bengtsson från Kyocera Unimerco, och fortsätter:

 

"Det viktigaste i vårt dagliga arbete är att skapa produktivitets- och processförbättringar i nära samarbete med våra kunder. Utifrån detta perspektiv har vi tittat på våra egna förbättringsmöjligheter och bedömt våra egna rutiner och processer. 

 

När vi har möjlighet att optimera våra egna processer så har vi bättre förutsättningar att skapa mervärde hos våra kunder", säger Jan Bengtsson.

 

Stor portefølje af specialværktøj

Portföljen av kundanpassade verktyg utvidgas och tillsammans med interna processförbättringar gagnar detta våra kunder.

 

Som en del av denna processoptimering har Kyocera Unimerco utvecklat Tool Decider programvaran. 

 

"Tool Decider konstruerar verktyget baserat på de data vi har samlat genom vår erfarenhet under de senaste 30 åren. Programvaran effektiviserar de produktionstekniska förberedelserna som design, konstruktion och prisberäkning m.m. Det gör oss mer konkurrenskraftiga på viktiga områden ", säger Jan Bengtsson.

 

Producerer specialværktøj i Sunds

Kyocera Unimerco producerar bl. a. vändskärshållare och skär på Kyocera fabriken i Sunds. Det betyder en närhet till den skandinaviska marknaden med korta leveranstider.

 

Vändskär i fokus

Kyocera Unimerco har under många år levererat kundanpassade verktyg till europeiska företag som har haft ett behov av att optimera tillverkningsprocessen.

 

"Tidigare har vi främst fokuserat på PCD och hårdmetall verktyg men efter Kyoceras förvärv har vi ökat vår kompetens inom vändskärsverktyg", säger Jan Bengtsson.

 

Kyocera Unimerco har prioriterat tre produktområden, som vi vill utveckla och producera specialverktyg inom, på Kyocera Unimerco i Danmark:

 

"Det handlar om fräskroppar till Kyoceras standardvändskär, Kyocera DRX korthålsborr med steg/fas och specialslipade skär för invändig och utvändig avstickning. Vi har prioriterat valet av produkter utifrån marknadens efterfrågan och en bedömning var vi leverera det största värdet för våra kunder ", säger Jan Bengtsson.

 

Kyocera Unimerco har integrerat de tre produktområdena i "Tool Decider" programvaran så att man snabbt kan  erbjuda skräddarsydda lösningar med en leveranstid på 6 dagar för obelagda solida verktyg och ner till 10-15 arbetsdagar för hållare/vändskär från mottagandet av beställningen.