KPK ny, effektiv avstickningsserie från Kyocera

2020-08-21
Kyoceras KPK är en nyutvecklad högprestandaserie för avstickning. Genom fastspänning med fjädrande klamp, istället för skruv, får du snabba och enkla byten av stickstål som ökar din effektivitet.

KPK med unik design ger bästa möjliga prestanda vid intermittent bearbetning. Enkelt och snabbt byte av stickstål minskar stilleståndstiderna vid verktygsbyten. Hög prestanda, lång verktygslivslängd och stabil bearbetning med kraftfull, skruvfri inspänning av stickstål – med fjädrande klamp.

Under avstickning används skär med bara några millimeters bredd för att skära ned till centrum av arbetsstycket. Avstickning är ofta en typisk flaskhalsprocess och den sista delen vid bearbetningen, vilket kräver bekymmersfri och processäker maskinmiljö.


Utmaningar

När detaljerna inte är runda, är det utmanande att spänna fast dem i maskinen, vilket gör det svårt att få stabilitet och vibrationer uppstår lätt. Vid avstickning blir det stort tryck på verktyget då man närmar sig centrum och skärhastigheten minskar, då tenderar verktyg att gå sönder på grund av spånproblem.

 

Lösning

Kyoceras lösning på detta är den nyutvecklade KPK-serien som består av nydesignade skär, blad och block för stabil och säker avstickning. Genom att inspänning av skäret sker med fjädrande klamp och inte skruv vid byten går det snabbt, och du minskar avbrottstiderna i tillverkningsprocessen.

 

Kraftfull inspänning säkerställer säker bearbetning

De kraftfullt monterade skären har tre kontaktytor för att undvika vibrationer eller att skären rör sig. Den unika spånbrytaren från KGD-serien ger lång verktygslivslängd och stabil bearbetning med utmärkt spånkontroll. Det stabila blocket motverkar vibrationer och kan fås med invändig kylning, vilket ytterligare kan förlänga verktygslivslängden – även under normalt tryck.