Nyhet - CA3 svarvskär för gjutjärn

2016-11-23
Kyocera har utvecklat en ny serie svarvskär som förbättrar bearbetningen av gjutjärn.

Serien benämns CA3 och innefattar tre nya hårdmetallsorter och spånbrytare som täcker alla typer av gjutjärnsbearbetning, från grov- till finsvarvning. De nya svarvskären är ett svar på den ökande efterfrågan på vändskär som kan ge stabila maskinprestanda vid olika bearbetningsförhållanden.

 

Kyocera har använt en nyutvecklad CVD-beläggning för gjutjärnsbearbetning i den nya CA3-serien. Förutom att beläggningsskiktens vidhäftning har ökats genom optimerad kristallstruktur i varje skikt, har slitage- och brottstyrkan förbättrats avsevärt. Kyocera har även justerat balansen mellan skikten för olika användningsområden i syfte att öka livslängden och säkerställa stabil bearbetning.

 

Serien har tre nyutvecklade spånbrytare som maximerar prestandan när de kombineras med de nya hårdmetallsorterna i CA3-serien. Kombinationen spånbrytare och hårdmetallsorter ger optimala valmöjligheter för en effektiv och processäker svarvning.

 

Produktöversikt

 

Produkt Nya sorter i CA3-serien
CA310 CA315 CA320
Totalt antal vändskärstyper 206* 206* 206*
Rekommenderad
användning

Gråjärn
(första-
handsval)

Segjärn
(första-
handsval)

Segjärn/gråjärn
- för att optimera
stabil bearbetning

Tillverkningsort Kyoceras Kagoshima Sendaifabrik
(prefekturen Kagoshima, Japan)

*Det totala antalet vändskärstyper i CA3-serien inkluderar de nya spånbrytarna i K-serien.

 

 

Produkt Nya spånbrytare
KH KG KQ
Totalt antal vändskärstyper 54 57 36
Rekommenderad 
användning

Mycket intermittent
till intermittent bearbetning
(första-handsval)

Intermittent
till kontinuerlig bearbetning

Fokus på skärpa

Tillverkningsort Kyoceras Kagoshima Sendaifabrik 
(prefekturen Kagoshima, Japan)

 

Material Användning Beskrivning
CA310

Gråjärn
(förstahandsval)

Fokus på nötningsmotstånd vid bearbetning av gråjärn (även segjärn är möjligt) med tjockare beläggning.

 

CA315

Segjärn
(förstahandsval)

Optimerar prestanda vid bearbetning av segjärn (även gråjärn är möjligt) genom anpassning av beläggningens skikttjocklek.

 

CA320

Segjärn/gråjärn (för att optimera stabil bearbetning)

Förbättrar stabiliteten vid mycket intermittent bearbetning av seg- och gråjärn med minskad total skikttjocklek på CVD-beläggningen.

 

Nya spånbrytare: K-serien

Kyoceras K-serie har tre nyutvecklade spånbrytare som maximerar prestanda när de kombineras med de nya hårdmetallsorterna i CA3-serien. Med specifika spånbrytarformer för särskilda tillämpningar kan man förvänta sig högre stabilitet och kontinuitet även vid bearbetning med höga belastningar.

 

Spånbrytare Användning Beskrivning
KH

Kraftigt intermittent till intermittent bearbetning
(förstahandsval)

Hög stabilitet för mycket intermittent bearbetning och borttagning av råytor.

 

KG Intermittent till kontinuerlig bearbetning

Ökad brottstyrka för kontinuerlig bearbetning och komponenter med långa dimensioner.

KQ Fokus på skärpa

Lättskärande med bibehållen eggstyrka
för tunnväggiga material och högprecisionskomponenter.

 

 

KH Chipbreaker KG Chipbreaker KQ Chipbreaker
 KH spånbrytare  KG spånbrytare KQ spånbrytare

Läs mer om den nya CA3 serien

CA3

Hårdmetallvändskär med nya beläggningar och spånbrytargeometrier