Metallindustrin - verktyg till metallbearbetning

Optimera din produktion med ett kraftfullt och komplett verktygsprogram.

 

Vi hjälper dig att reducera dina kostnader genom att leverera de rätta standardverktygen eller specialverktygen.

 

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla nya processer, geometrier, kvaliteter och beläggningar, så att du kan producera mer, bättre och till lägre kostnader.