Produkter och tjänster

Totalt arbetar vi inom tre affärsområden: skärande verktyg, mätverktyg samt verktyg till fästelement.

I alla tre områden är det kvalitetsprodukter som tillsammans med vår rådgivning optimerar kunders produktion och därmed reducerar deras kostnader.

 

Inom alla tre huvudgrupper erbjuder vi ett totalkoncept som bygger på omfattande kunskap och kompetens.

 

Som problemlösare och leverantör av helhetslösningar kommer vår samlade kunskap och erfarenhet till nytta för våra kunder.

 

Vårt systematiska arbetssätt bidrar till att säkra kunderna bästa möjliga produktionsförhållanden.

 

Rådgivningen omfattar ofta flera delar av produktionsprocessen som verktygsval, processsekvens och optimering av bearbetningsparametrar.