Information angående Covid-19

2021-06-24
Bästa kunder! Som ni är medvetna om är världen fortsatt påverkad av Covid-19-pandemin. På Kyocera vill vi bidra till att begränsa spridningen av COVID-19, och samtidigt sträva efter att hålla servicen till våra kunder på normal nivå.

Mot bakgrund av detta vill vi informera om den nuvarande situationen i vår verksamhet.

Alla våra produktionsanläggningar är i normal drift och leveransen av produkter fortsätter som vanligt. Vi är i nära dialog med våra leverantörer för att fånga upp eventuella störningar i material. Vår kundsupport i form av säljare, tekniker, logistik och innesälj arbetar som vanligt.

För att minska spridningen av COVID-19 och skydda våra anställda och kunder har vi vidtagit följande åtgärder:

  • Alla anställda som har möjlighet arbetar hemifrån. Vi ser samtidigt till att ha en minimibemanning på vårt kontor för att kunna bedriva vår verksamhet i normal omfattning. På vårt kontor har vi också infört begränsningar för max antal personer i trånga utrymmen.
  • Vi genomför inga icke-kritiska besök i våra lokaler. Istället genomför vi en stor del av våra externa och interna möten digitalt, främst via Teams.
  • Kundbesök/möten genomför vi vid behov, men vidtar extra försiktighetsåtgärder enligt myndigheternas riktlinjer för att begränsa risken för spridning av Covid-19. Baserat på kundförfrågningar kan planerade möten konverteras till telefon- eller webbmöten.

Allt ovan gäller tillsvidare eller till dess att nya rekommendationer kommer från myndigheter. Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta din normala kontaktperson på Kyocera.

 

Vänliga hälsningar

Fredrik Mouchard, VD