Information till våra kunder ang Corona

2020-03-13
Bästa kunder! Som ni är medvetna står världen inför en viruspandemi, med COVID-19 (Corona-virus) som sprider sig snabbt i de flesta delar av världen. På Kyocera Unimerco vill vi bidra till att begränsa spridningen av COVID-19, och samtidigt strävar vi efter att hålla service till våra kunder på normal nivå.

Mot bakgrund av detta vill vi informera om den nuvarande situationen i vår verksamhet.

 

Alla våra produktionsanläggningar är helt i drift och leveransen av produkter fortsätter som normalt. Vi är i nära dialog med våra leverantörer i de drabbade områdena och kommer att informera dig om dina leveranser riskerar att drabbas. Alla våra telefoner och supportfunktioner är öppna som normalt och är redo att hjälpa dig.

 

För att minska spridningen av COVID-19 och skydda våra verksamheter, har vi vidtagit följande åtgärder:

  • Alla anställda som har möjlighet att arbeta hemifrån har rekommenderats att göra det. Övriga anställda på våra företags arbetsplatser måste följa nya riktlinjer som begränsar risken för att sprida viruset internt och externt
  • Alla icke-kritiska externa besök i våra lokaler har och kommer att avbrytas, skjutits upp eller konverteras till virtuella möten
  • Kundbesök/möten kan genomföras vid behov, men vidta extra försiktighetsåtgärder enligt officiella riktlinjer för att begränsa risken för spridning av viruset. Baserat på kundförfrågningar kan planerade möten konverteras till telefon- eller webbmöten.

 

Ovanstående åtgärder vidtas för att förbättra vår förmåga att fortsätta betjäna våra kunder. Naturligtvis är det ingen som vet hur situationen med COVID-19 kommer att utvecklas. Vi kommer att göra vårt yttersta för att fortsätta betjäna våra kunder och att skydda våra anställda under denna svåra tid.

 

Om situationen förändras kommer vi att informera dig om detta.

Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta din normala kontaktperson på Kyocera Unimerco.

 

Vänliga hälsningar
Fredrik Mouchard, vice vd
Kyocera Unimerco Tooling AB