Om Kyocera Unimerco

Kyocera Unimerco arbetar inom tre affärsområden:

  • skärande verktyg
  • mätverktyg
  • verktyg till fästelement

I alla tre områden erbjuder vi kvalitetsprodukter som tillsammans med vår rådgivning optimerar kunders produktion och därmed reducerar deras kostnader. Vårt totalkoncept bygger på omfattande kunskap och kompetens.


Som problemlösare och leverantör av helhetslösningar kommer vår samlade kunskap och erfarenhet till nytta för våra kunder och vårt systematiska arbetssätt bidrar till att säkra kunderna bästa möjliga produktionsförhållanden.

Rådgivningen omfattar ofta flera delar av produktionsprocessen som verktygsval, processsekvens och optimering av bearbetningsparametrar.

 

Kyocera Unimerco grundades 1964 och har idag omkring 700 anställda i Europa och USA. Vi är en del av den globala Kyocera-koncernen med nära 80 000 anställda varav cirka 6 000 i verktygsdivisionen. Det svenska dotterbolaget ligger i Jönköping och har 38 anställda. 

 

Från och med 2013 är Kyocera Unimerco det europeiska huvudkontoret för hela Kyoceras verktygsdivision.