Om Kyocera Unimerco

Kyocera Unimerco arbetar inom tre affärsområden:

  • skärande verktyg
  • mätverktyg
  • verktyg till fästelement

I alla tre områden är det kvalitetsprodukter som tillsammans med vår rådgivning optimerar kunders produktion och därmed reducerar deras kostnader.


Inom alla tre huvudgrupper erbjuder vi ett totalkoncept som bygger på omfattande kunskap och kompetens.


Som problemlösare och leverantör av helhetslösningar kommer vår samlade kunskap och erfarenhet till nytta för våra kunder.


Vårt systematiska arbetssätt bidrar till att säkra kunderna bästa möjliga produktionsförhållanden.


Rådgivningen omfattar ofta flera delar av produktionsprocessen som verktygsval, processsekvens och optimering av bearbetningsparametrar.

 

Kyocera sysselsätter cirka 700 anställda i Europa och USA. Företaget grundades 1964 under namnet Unimerco och blev under 2011 ett dotterbolag i den globala Kyocera-gruppen, med cirka 76.000 anställda, varav cirka 6.000 i verktygsdivisionen. Det svenska dotterbolaget ligger i Jönköping och har 38 anställda. 

 

Från och med 2013 är Kyocera Unimerco det europeiska huvudkontoret för hela Kyoceras verktygsdivision.